WhatsApp Chat!
Mire se vini ne PERKTHYES KAVAJE ALBAN GALIP BEUSHËNIME MBI REGJISTRIMIN
Panairi Online ju informon se të gjitha të dhënat nuk përdoren për asgjë tjetër,
përveç se, për sistemin e Panairi Online. Kjo platformë bën PREZANTIMIN E BIZNESEVE
ONLINE ashtu si një panair klasik por me ndryshimin që JU SI BIZNES do të jeni prezent
online 365-së ditët e vitit. Për çfardo lloj pyetje që mund të keni, mund të na shkruani
në e-mail [email protected] ose direkt në modulin e supportit